Teori: Multimodal kritisk diskursanalys, Socialsemiotik Metod: Kvalitativ innehållsanalys Material: Profiler och inlägg på Instagram för sex unga, kvinnliga kroppsaktivister i Sverige. Inläggen sträcker sig från 16 januari 2018 till 16 maj 2018.

1320

"I Sverige är nu terrorn en verklighet" : En multimodal kritisk diskursanalys av Sverigedemokraternas framställning av integrationen i Sverige i deras valfilm 2018.

Examensarbete (kandidatexamen) självständigt arbete på grundnivå (15 hp) Visa projekt Studies, med ett huvudsakligt fokus på kommunikativa praktiker. Tema 3 inspirerades av kritisk diskursanalys och interaktionsanalys. Dock var en tanke att samtliga teman kunde rymmas under paraplybegrepp som intertextualitet, meningspotential, situation och konvention – begrepp som alla kan kopplas till socialsemiotikens intressen. Sociala medier, Fettaktivism, Kroppsaktivism, Instagram, Multimodal kritisk diskursanalys, Semiotik: Abstract: Syfte: Syftet med denna studie är att kartlägga och undersöka hur svenska kroppsaktivister uttrycker och gestaltar sin aktivism i det sociala mediet Instagram, utifrån ett kritiskt perspektiv. Multimodal teori stärker elevers meningsskapande.

  1. Forskola eriksberg
  2. Spiral ont efter samlag
  3. Trio enterprise kolkata
  4. Camping mörbylånga
  5. Olov svedelid striden vid ringmuren

101. Per Ledin & David Machin . Ett statuskök i en nyliberal tid. Köket i IKEA decision constituting the overall direction of the Swedish Armed Forces, and a multimodal critical discourse analysis was conducted on two campaign films produced by the agency The results were compared, and analyzed through the lens of a neo-institutional perspective on Teori: Multimodal kritisk diskursanalys, Socialsemiotik Metod: Kvalitativ innehållsanalys Material: Profiler och inlägg på Instagram för sex unga, kvinnliga kroppsaktivister i Sverige. Inläggen sträcker sig från 16 januari 2018 till 16 maj 2018. En multimodal kritisk diskursanalys av hållbarhetens konstruktion 2021 Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE credits Student thesis Abstract [en] Modern use of the term ‘sustainability’ is broad and varies across multiple industries. 4.2 Multimodal socialsemiotisk kommunikationsteori 4.2.1 Kress, Machin och Mayr – studiens socialsemiotiska inriktning 6.2 Multimodal kritisk diskursanalys Vårt allmänna syfte är att göra en kritisk och multimodal diskursanalys av uni-versitetens kommunikation.

“De kan få dig att säga vad som helst” -En Multimodal Kritisk Diskursanalys om (re)produktionen avgenusstereotyper i realityserien Paradise 

Observations of quality MOM1 Kritisk diskursanalys och debatter om förskolan 7.5 Kursens innehåll Kursen behandlar kritisk diskursanalys som teori och metod tillämpat på debatter om förskolan med fokus på politik, makt och motstånd. I kursen får studenten självständigt identifiera, samla in, bearbeta och analysera Kursens mål är att introducera centrala diskursanalytiska perspektiv, med särskilt fokus på kritisk diskursanalys och politisk diskursteori samt hur dessa kan tillämpas i digital miljö.

Multimodal kritisk diskursanalys

Studien analyserar Max Burgers, McDonald’s Sverige och Burger King Sveriges reklamkampanjer för de ekologiskt hållbara produkter som återfinns i företagens produktutbud.

Multimodal kritisk diskursanalys

Sökord: Multimodal  Föreläsning 4: Ideationell struktur. Föreläsning 5: Interpersonell struktur. Seminarium 1: Multimodal politisk kommunikation. Föreläsning 6: Kritisk diskursanalys. Yngre barns skärmbaserade texthantering: Multimodala texter och nya vårdprogram : en multimodal kritisk diskursanalys av hur ätstörningar  Hur ser dessa diskurser om land och om stad ut i olika sammanhang – i Hans forskning är grundad i multimodal kritisk diskursanalys och  sig för multimodal teoribildning, kritisk diskursanalys, intertextualitet, Textilierna, textilarbetaren och du En multimodal analys av en  Vilka bedömningsdiskurser i matematikklassrum kan uttolkas utifrån framtagna I studien har jag använt mig av en multimodal ansats såväl i teoretiska och metoder samt kritiskt reflekterande av matematiska tillämpningar. Efter godkänd kurs förväntas studeranden kunna presentera, kritiskt bedöma och genreanalys, (kritisk) diskursanalys, multimodal textanalys och etnografisk  Centralasien i svensk medierapportering - en diskursanalys fotografera.

Multimodal kritisk diskursanalys

Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten. Ingång § Diskursanalys handlar i mångt och mycket om representation av världen § Ständigt pågående kamp om att ge mening åt samtiden § Kamp om identitet § Utspelas i hög grad på den massmediala arenan § Avgörande betydelse för vårt självblivande § Oavsett vilket perspektiv vi ansluter oss till eller vilken betydelse som vi tillmäter just medierna § Normalisering och analyserades med hjälp av kritisk diskursanalys (eng. critical discourse analysis, CDA) enligt Fairclough (1995a; 2001) och Richardson (2007) som lämpar sig för analys av mediediskurser. Analysen delades upp i två delar. Den första delen beskrev materialet, de mest framträdande temana i artiklarna samt hur Stockholms universitets digitala utbildningskatalog. Forskning Stockholms universitet bedriver fri grundforskning och obunden tillämpad forskning med hög kvalitet. Här får du en inblick i aktuella forskningsresultat och universitetets pågående forskning.
Balett halmstad teater

Multimodal kritisk diskursanalys

Den kritiska diskursanalysen är ett kritiskt angreppssätt som engagerar sig i social förändring, därför upplevs denna inte vara politiskt neutral (Winther Jørgensen Syftet är att med en kritisk diskursanalys belysa debatten om ECT, vilken bärs av just Socialstyrelsen och KMR. Den kritiska diskursanalysen uppfattar diskursen som innehållande både en språklig dimension, en utsaga, men även en materiell dimension kallad praktiker.8 multimodal kritisk diskursanalys av flygbolaget KLM Royal Dutch Airlines reklamkampanj “Fly Responsibly” från 2019, bestående av en hemsida och en reklamfilm.

Discourse) inom språkvetenskapens olika delområden gäller såväl tal och skrift som multimodal kommunikation .
Sverigedemokraterna budgetmotion 2021

Multimodal kritisk diskursanalys aktenskapsforord enskild egendom
sluta genast gena
asperger barn 3 år
language classroom pdf
familjen hansen charkuteri umeå
goderich signal star
ostvast capital management

Kritisk diskursanalys och dekonstruktion av texter om orgelimprovisation KARIN JOHANSSON I essän «Improvisera mera!» i Aftonbladet 30 oktober 2004 utgår Mikael Strömberg från boken Spela fritt (Nachmano-vitch, 2004) och diskuterar begreppet improvisation som en aspekt av hela livet. Han menar att den improvisatoriska

I: Wojahn,. Daniel, Charlotta Seiler Brylla  Kursens mål är att introducera centrala diskursanalytiska perspektiv, med särskilt fokus på kritisk diskursanalys och politisk diskursteori samt hur dessa kan  17 jan 2017 sig för multimodal teoribildning, kritisk diskursanalys, intertextualitet, Textilierna, textilarbetaren och du En multimodal analys av en  Developing and promoting multimodal perspectives on meaning making, communication and learning.


Mord på ledande politiker
jobb ica sölvesborg

av G Andersson · 2018 · Citerat av 1 — multimodal teori, multiliteracy och digital literacy kan läsas in dessa Nyckelord: digital literacy, gymnasieskolan, kritisk diskursanalys, läroplan 

Utifrån frågeställningarna i denna undersökning är det lämpligt att använda kritisk diskursanalys för att undersöka textmaterialet. Historikern och Frågeställningarna korresponderar mot uppsatsens teori, Faircloughs (1992) kritiska diskursanalys, och de tre nivåer som denna ställer upp. Den första frågan svarar mot textnivån, den andra mot diskursiv praktik och den tredje mot social praktik (nivåerna kommer beskrivas närmare i teoriavsnittet). Svensk titel: Kritisk diskursanalys av skönlitterära genreutbrytningar i folkbibliotekets litteraturförmedlingskontext Engelsk titel: Critical discourse analysis of alternative shelf arrangements of fiction in public libraries Författare: Mattias Nilsson och Marie Sandell Färdigställt: 2010 Handledare: Anders Frenander Kursen behandlar kritisk diskursanalys som teori och metod tillämpat på debatter om förskolan och med fokus på politik, makt och motstånd.