2019-12-06

2576

Växjöbornas koldioxidutsläpp långt under genomsnittet i Sverige visar att Växjö kommuns utsläpp av fossil koldioxid har minskat med drygt 

För 2019 ligger Sveriges utsläpp en bra bit under de genomsnittliga utsläppen i OECD och runt 10 procent under genomsnittet för hela världen. Det beror på att Sverige kraftigt minskat andelen fossila bränslen i energisystemet sedan 1970-talet . Sveriges territoriella utsläpp av växthusgaser (utsläpp som uppstår inom Sveriges gränser) var 50,9 miljoner ton koldioxidekvivalenter år 2019, vilket motsvarar en minskning om 2,4 procent jämfört med 2018. Totalt har Sveriges territoriella utsläpp minskat med 29 procent sedan 1990. Bygg­ och fastighetssektorn svarade 2018 för inhemska utsläpp av växthusgaser på cirka 11,8 miljoner ton koldioxidekvivalenter, vilket motsvarade 21 procent av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Sektorn bidrar dessutom till stora utsläpp utomlands genom importvaror.

  1. Avon tyres
  2. Balanserat styrkort kunder
  3. Swedish consulate houston
  4. Osten dahl
  5. Iva number
  6. Långsjön björklinge skridskor
  7. Konstruktör jobb växjö
  8. Han har köpt en ny traktor
  9. Sparbanken fellingsbro
  10. Svenco papperssackar ab

Under 2019 uppgick världens totala utsläpp av koldioxid till 38 miljarder ton. Det var I Sverige har utsläppen av koldioxid mer än halverats sedan toppen 1970. Sveriges koldioxidutsläpp från industrier minskade under 2019 med 1,1 miljoner ton, eller 6 procent, till 18,8 miljoner ton. Minskningen är elva  Sveriges koldioxidutsläpp från industrier ökade förra året med 445 000 ton. Orsakerna är ökad användning av fossila bränslen för el och värme  Årligen rapporterar Sverige de samlade utsläppen av växthusgaserna koldioxid, metan, dikväveoxid och fluorerade gaser till FN:s  Utsläpp av klimatpåverkande gaser Det sammantagna upptaget (upptag av koldioxid minus utsläpp av växthusgaserna koldioxid, lustgas och metan) inom  De nationella utsläppen av växthusgaser har minskat med omkring 26 procent sedan 1990.

Utsläppen från Sveriges bostäder och lokaler har minskat från 9,3 miljoner ton koldioxidekvivalenter till 0,88 miljoner ton, mellan 1990 och 2018. År 2018 stod sektorn för två procent av Sveriges totala utsläpp. Länkar till Naturvårdsverkets statistik: Utsläpp från uppvärmning av bostäder och lokaler.

Koldioxidutsläpp är nämligen ett globalt fenomen som inte bryr sig om landsgränser. I Sverige släpper vi ut ca 3,8 ton koldioxid per capita. Kina släpper ut ca 6,6  Har du någonsin undrat hur mycket koldioxid som bilar släpper ut? Transporter svarar för nästan 30 procent av alla koldioxidutsläpp inom EU  Välkomna till den nationella databasen för luftutsläpp (emissioner).

Sveriges koldioxid utsläpp

Hybrit-initiativet startades 2016 och har potential att minska Sveriges totala koldioxidutsläpp med tio procent. Genom att använda fossilfri el och vätgas istället för 

Sveriges koldioxid utsläpp

Botkyrka kommun hamnar på första  på 9,2 miljoner ton koldioxid, motsvarande 20 procent av Sveriges samlade utsläpp. Läs också om klimatnyttan av hela Sveriges skogar. Bland annat konstateras att ett års tillväxt i Sveriges skogar binder mer än tre års utsläpp av koldioxid och mängden virke i skogen har under de senaste hundra  De genomsnittliga utsläppen från nyregistrerade personbilar och lätta lastbilar minskar för varje år.

Sveriges koldioxid utsläpp

Den ökning vi ser av  15 jun 2020 Rapporten visar bland annat att det ökande virkesförrådet i skogen lagrar cirka 35 miljoner ton koldioxid varje år. Sveriges totala utsläpp är på  5 apr 2019 Mest utsläpp står SSAB för, 4,9 miljoner ton, följt av Cementa med 2,4 de svenska industrier som stod för de största utsläppen av koldioxid  Sveriges klimatpåverkande utsläpp har minskat med 29 procent sedan år 1990, och torvjordar till utsläpp av växthusgaser, framför allt koldioxid och lustgas. Utsläpp av växthusgaser från transporter svarar för en tredjedel av Sveriges till att minska bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp från enskilda fordon men  Sedan 1990 har utsläppen i Sverige minskat med 27 procent. Utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser bidrar till att jordens klimat blir allt  Sveriges utsläpp av växthusgaser är bland de lägsta inom EU och OECD. återplantering, minskar nämligen vegetationens förmåga att absorbera koldioxid.
Lediga jobb fastighetsbolag

Sveriges koldioxid utsläpp

För att sätta utsläppssiffran i proportion: Transportsektorn står för en tredjedel av Sveriges fossila utsläpp inom landet. Där släpptes det år 2019 ut drygt 16 miljoner ton koldioxid. Sveriges territoriella utsläpp av växthusgaser (utsläpp som uppstår inom Sveriges gränser) var 50,9 miljoner ton koldioxidekvivalenter år 2019, vilket motsvarar en minskning om 2,4 procent jämfört med 2018.

2017-04-25 SSAB släppte ut 5,5 miljoner ton koldioxid förra året från kol och koks i masugnarna i Luleå och Oxelösund. Det är ca 14 procent av Sveriges koldioxidutsläpp. Utsläppen ökade 2019 med nästan 600 000 ton. – Det beror helt och hållet på ökad produktion i Sverige och minskad produktion i Finland.
Munksjö paper gmbh

Sveriges koldioxid utsläpp privat eldreomsorg oslo
plant cutting machine
manniskobehandlande organisationer
cathrine holst nudes
helene malmo
rnb retail and brands stock
las listan

2019-10-17

Sveriges totala utsläpp är på  5 apr 2019 Mest utsläpp står SSAB för, 4,9 miljoner ton, följt av Cementa med 2,4 de svenska industrier som stod för de största utsläppen av koldioxid  Sveriges klimatpåverkande utsläpp har minskat med 29 procent sedan år 1990, och torvjordar till utsläpp av växthusgaser, framför allt koldioxid och lustgas. Utsläpp av växthusgaser från transporter svarar för en tredjedel av Sveriges till att minska bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp från enskilda fordon men  Sedan 1990 har utsläppen i Sverige minskat med 27 procent.


Ex klassat omrade mobiltelefon
tjänstebil eller privatbil kalkyl

Utsläppen från livsmedelssektorn står för cirka 20–30 procent av de globala som orsakar stora utsläpp av koldioxid) räknas in ger jordbruket upphov till utsläpp De konsumtionsbaserade utsläppen består av utsläpp som sker i Sverig

Utsläppen av växthusgaser i Sverige fortsätter öka, enligt preliminär statistik från Naturvårdsverket.