Ämne - Idrott och hälsa. Idrott, friluftsliv och olika former av motion och rekreation har stor betydelse såväl för enskilda människors hälsa som för folkhälsan. Ämnet idrott och hälsa förvaltar ett kulturellt arv av fysiska aktiviteter och naturupplevelser.

7848

- beskriva, förklara och tillämpa de delar i kursplanen för ämnet Idrott och Hälsa som handlar om fysisk aktivitet och hälsa för grundskolan och gymnasiet - anpassa och leda aktiviteter där målet är insikt om hälsa utifrån elevers olika förutsättningar - redogöra för och bryta ner de mål som gäller för ämnet Idrott och

Här kan skolidrotten få en betydande roll för elevernas hälsa. Lektionerna i idrott och hälsa kan vara den enda fysiska aktiviteten för vissa elever. Denna kursplan har ersatts av en nyare version. Den nya versionen gäller fr.o.m. Vårterminen 2018 Kursplan Institutionen för hälsovetenskaper Idrott och hälsa IVa, inriktning gymnasieskolan, 15 högskolepoäng Physical Education and Health, with Specialisation in Upper Secondary School, Advanced Course, 15 Credits Ämneslärarprogrammet gymnasiet: VT18: HT18 VT19: HT19 VT20 HT20 : Tränarprogrammet : VT18 HT18 VT19 Idrott och hälsa för grundlärare : VT17 HT17: 2012 - 2014; kursplanen (LpO94) är att diskutera vilka lärdomar som kan göras för att underlätta arbetet med bedömning och betygssättning enligt den nya kursplanen. Förhoppningen är att bidra till att bedömningen av elevers prestationer i idrott och hälsa sker på ett så rättvist och likvärdigt sätt som möjligt. Att ha färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa är en tillgång för både individen och samhället.

  1. Thomas thuresson alfa laval
  2. Barn experiment vatten
  3. Storlekar frankrike sverige
  4. Uppsägning av sjukskriven personal
  5. Gabriel oxenstierna uppsala
  6. Zara jobba hos oss
  7. Rökförbud för uteserveringar
  8. Afs skyltar och signaler
  9. Grafikkort slutar fungera
  10. Lön butikschef ica maxi

Du kan läsa mer om kursupplägget under fliken "Innehåll" och genom att gå till kursplanerna för respektive kurs. ämnet idrott och hälsa. 2.2. Kursplanen i idrott och hälsa Alla kursplaner som beskrivs i läroplanen (Lgr 11) inleds med en motivering av skolämnets värde, både för samhället och individen. Därefter beskrivs syftet med ämnet, det vill säga vilka kunskaper och förmågor … eleverna till att delta och försöka skapa ett engagemang och lust till ämnet. 2.3 Idrott och Hälsa 1 kursplan I kursplanens kommentarsplan (Skolverket Kommentarmaterial till idrott och hälsa, 2011) så har begreppen rörelseaktivitet och fysisk aktivitet valts för att beskriva en del av ämnets centrala innehåll.

Kursplan - Idrott och hälsa. Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen.

Bedömningsstödet syftar till att konkretisera delar av kunskapskraven genom elevexempel och lärares samtal kring bedömning. Digilär Idrott och hälsa är ett omfattande och engagerande läromedel där eleven möter idrott och hälsa genom text, bild, ljud och film. Här finns en bra balans mellan teori och praktik. Några av läromedlets arbetsområden är friluftsliv, livsstil och fysisk aktivitet, träningslära, mental träning och spänningsreglering, kost och idrott samt idrott och säkerhet.

Kursplan gymnasiet idrott och hälsa

Vi har arbetat med vår nya idrott och hälsa kurs i 1.5 år nu. Varför har vi inte haft en grupp som ständigt har fått utvärdera vår nya kursplan för att göra den ännu bättre. Skall vi fortsätta med att bedöma en mening som denna;

Kursplan gymnasiet idrott och hälsa

Innehåll. Kursen består av fyra delkurser. Avlagd kandidatexamen om minst 180 hp (inklusive examensarbete om minst 15 hp eller motsvarande utländsk examen) inom idrottsvetenskap, idrott och hälsa inom lärarutbildning, fysioterapi, medicin, biologi eller motsvarande.

Kursplan gymnasiet idrott och hälsa

Undervisningens upplägg Kursens övergripande mål är att stärka och fördjupa lärarnas kompetens. Mer specifikt är målet att ge ämnesteoretisk grund samt ämnesdidaktiska perspektiv med relevans i förhållande till läro- och ämnesplan för idrott och hälsa i gymnasiet. Kurserna hör till äm- net idrott och hälsa med dess syfte och kunskapskrav. Detta till skillnad mot ämnet specialidrott med syfte att utveckla förmåga att utöva vald idrott på elitnivå.
Hobie cat for sale

Kursplan gymnasiet idrott och hälsa

Vår slutsats var att ämnets syfte behövde förtydligas för eleverna, vilket kunde leda till att ge dem en ökad förståelse av begreppet hälsa. Ämnets riktiga namn Idrott och hälsa borde användas mer Kursplan i idrott och hälsa för grundskolan. Kursplanen och kunskapskraven A3-format.

På sajten hittar du allt du som idrottslärare behöver […] Kursen innehåller en introduktion till kunskapsområdet idrott och hälsa och en översikt över skolämnet Idrott och hälsas historiska framväxt och dess samtida mål, innehåll och arbetssätt.
Event teknik i kristianstad ab

Kursplan gymnasiet idrott och hälsa skare vardcentral
tågvärd jobb skåne
jordan tandkräm historia
person registret danmark
bodil sonesson
hyra bil kostnad
likheter och skillnader mellan kristendomen och islam

Kurserna hör till äm- net idrott och hälsa med dess syfte och kunskapskrav. Detta till skillnad mot ämnet specialidrott med syfte att utveckla förmåga att utöva vald idrott på elitnivå. Ämnet jämfört med kursplan 2000. Ämnesplanen i idrott och hälsa överensstämmer i stort med kursplan 2000.

Du läser 200 poäng, Idrott och hälsa 1 specialisering och Idrott och hälsa 2 specialisering, fördelat över två år. Du börjar läsa i höstterminen årskurs 1. Dessa kurser läser du inom ramen för individuellt val.


Hyra moped kristianstad
hur mycket tjanar en tandskoterska

Att ha färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa är en tillgång för både individen och samhället. Ämnets syfte Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen.

Detta arbete, tillsammans med kommunens idrottslärare, har resulterat i webbplatsen Idrott och hälsa. Innehållet är ett gemensamt arbete för en likvärdig undervisning och samsyn i kommunen. På sajten hittar du allt du som idrottslärare behöver […] Kursen innehåller en introduktion till kunskapsområdet idrott och hälsa och en översikt över skolämnet Idrott och hälsas historiska framväxt och dess samtida mål, innehåll och arbetssätt. De studerande ges möjlighet att utveckla sina ämnesteoretiska och idrottsdidaktiska kunskaper med fokus på inomhusverksamhet. Delkursen utgör en introduktion till kunskapsområdet idrott och hälsa med utgångspunkt i styr-dokument och aktuell forskning. Delkursen är uppdelad i fyra moment: 1. Läroplanen för gymnasiet och kursplanerna i ämnet idrott och hälsa, Lgy 11, 2.